top of page

TRANSPORT

   Vi ønsker og jobber aktivt for å utvide denne delen av bedriften. Vi arbeider systematisk for å utvikle kostnadseffektive løsninger/ruter for kjøletransport hvor vi kan samkjøre flere leverandører og sørge for at våre kunder får en effektiv og forutsigbar logistikk løsning for sine behov/produkter. Vi vet veldig godt at i dagens marked så er våre kunder svært avhengige av å få sine produkter transportert ut til en god pris og ikke minst til en fastsatt tid, for på denne måten å kunne vite at de til enhver tid er til stede i markedet uten unødvendige avbrudd.

 

   Dersom du eller din bedrift har behov for kjøletransport så er vi i Modulsystem svært glade for å kunne gi deg/dere ett tilbud. Vi er til enhver tid på jakt etter nye kunder og samarbeidspartnere, og vi vil seriøst vurdere etthvert forslag/tilbud som kommer til oss. Det er bare å ta kontakt, vi er åpne for alle gode forslag.

   Vi har lang erfaring fra budbil- og transportbransjen, men vi har også god kompetanse på distribusjon og ulike transportløsninger. Vi skal ikke være som alle andre leverandører av budbil- og transporttjenester. Vi forsøker, heller, å være enda bedre på vår visjon innen budbil, transport og distribusjon, som i hovedsak bare består av  «KVALITET og SERVICE!»  Dette mener vi er en mangelvare i dagens budbil- og transportmarked. De store har blitt for store og dette har gått ut over mye av servicen og kvalitetssikringen overfor kundene.

 

   I dag betjener vi solide kunder på fisk og fiskeprodukter, frukt og grønt samt generelle kjølevarer til serveringsteder og butikker over hele det sentrale østlandet.

 

bottom of page